Koronavírus tájékoztatók

Eljárásrend

Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére vonatkozik a szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormány rendeletével Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 04-vel.

A veszélyhelyzet fennállását a Kormány 2021. február 08-tól a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormány rendeletével megerősítette.

2021. március 13-án Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter új Eljárásrendet adott, mely a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére vonatkozik a szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben. Az ebben megfogalmazott, Intézményünkre vonatkozó információkat szeretnénk Önökkel megosztani:

 1. Az Országos Tisztifőorvos 2020. december 18-án kelt 42935-3/2020/EÜIG számú határozata értelmében továbbra is látogatási tilalom van érvényben. Ez alól kivételt képez:
 • járványügyi vagy azzal összefüggő hatósági ellenőrzések,
 • ellátottjogi képviselő látogatása,
 • végstádiumban lévő ellátottaktól való elbúcsúzás

A látogatási tilalom célja az ellátottak védelme, megóvása a járványveszélytől!

 1. Az Országos Tisztifőorvos hivatkozott határozatával elrendelte az intézményekből való intézmény elhagyási tilalmat Ennek alapvető célja, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a fertőzés lehetőségét, így óvva az egyént és a többi intézményben lakó ellátott egészségét.

Ez alól kivételt képezhet:

 • egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében,
 • különösen méltányolható helyzetben az ügyvezető igazgató engedélyével,

A hozzátartozó dönthet úgy, hogy az intézményben élő ellátottat átmenetileg saját otthonában szeretné gondozni:

 • 72 órán belüli távolmaradás csak abban az esetben engedélyezhető, ha az intézmény az ellátottat 10 napig izolálni tudja,
 • 72 órán túli intézmény elhagyásnál a visszaérkezés feltétele két, legalább 48 óra különbséggel 10 napon belül vett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredményének bemutatása.

A vizsgálat térítésmentes!

 1. Új igénybevételre vonatkozó megállapodást az alábbi feltételek megléte esetén lehet megkötni:
 • az új ellátott - mind a saját otthonából, mind egészségügyi intézményből - a felvételt megelőzően a lehető legrövidebb időn belüli, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye birtokában vehető fel,
 • a szociális intézmények közötti áthelyezés feltétele két min. 48 órás időkülönbséggel levett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye.

A szakosított szociális ellátásba történő új igénybevételhez kapcsolódó SARS-CoV-2 teszthez szükséges mintavételezést a vizsgálatkéréstől számított egy héten belül kell lebonyolítani.

 • a vizsgálat térítésmentes,
 • a mintavételezésre mozgásában akadályozott személy esetén a gondozásra váró otthonában az OMSZ mintavételi egységének bevonásával kerül sor.
 1. Az ellátottak számára a csomagok fogadása továbbra is a már ismert szabályok mellett lehetséges.

Kérjük a fentiek tudomásulvételét és elfogadását! Kérdés esetén hívják munkatársainkat!

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Miskolc, 2021. március 16.

                                                                                   Szépkorúak Háza